Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Aktualności

Biała lista podatników VAT

Data publikacji: 2 stycznia 2020

CZYM JEST BIAŁA LISTA?

Biała lista podatników VAT to uruchomiony 1 września 2019 roku wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz ten jest publikowany przez Ministerstwo Finansów.

Biała lista umożliwia:

  • sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinna wpłynąć kwota za zakup usług lub towarów (również istnieje możliwość zweryfikowania numerów kont wirtualnych).

Dane do wykazu trafiają automatycznie z dostępnych rejestrów publicznych.

DLACZEGO TO WAŻNE?

Od 1 stycznia 2020 roku, jeśli firma zapłaci swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy złotych na inny rachunek, niż podany w wykazie:

  • nie będzie miała możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
  • będzie ponosić ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Zarówno program YUMA FK Plus, jak i YUMA FeliKS umożliwiają sprawdzenie, czy numer rachunku kontrahenta jest przypisany do określonego kontrahenta. Możliwość ta istnieje zarówno w miejscu wprowadzania danych kontrahenta, jak i przy eksportowaniu przelewów do systemu bankowego. Więcej informacji w dziale Nowości.Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yuma/ftp/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1236