Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

1ims - moduł rozliczania najemców

1ims - rozliczanie najemców

Moduł rozliczania najemców został stworzony przez współpracującą z nami od prawie 10 lat krakowską firmę Aprosoft. Stanowi on część większego systemu 1ims.

Moduł rozliczania najemców jest przeznaczony do prowadzenia wszelkich rozrachunków czynszowych i archiwizacji danych. Jego uniwersalność sprawia, że może być wykorzystany we wszystkich firmach, które wynajmują różnego rodzaju powierzchnie w tym m.in. handlowe, usługowe i biurowe.

Program daje szereg ułatwień, m. in.:

 • sprawdzanie kontrahenta po numerze NIP,
 • uzupełnianie bazy danych z GUS,
 • bezpośredni import i eksport do systemu FK,
 • połączenie z MS Office,
 • tworzenie własnych wzorców wydruku,
 • podłączanie własnego raportu i wydruku,
 • dołączanie załączników,
 • lokalny oraz zdalny dostęp.

Użytkownicy systemu 1ims wskazują jego trzy główne zalety:

 • automatyzacja wystawiania faktur (w tym cyklicznych)
 • automatyczne wczytywanie liczników dzięki kolektorom
 • automatyczna wysyłka wiadomości e-mail

Kartoteka

Moduł umożliwia tworzenie listy najemców, ich pełnych kartotek oraz historii kontaktów.

Rozliczenia

Za pomocą tego modułu można naliczać miesięczne zobowiązania płatnicze, ustawiać składniki czynszu według wskazanego sposobu ich naliczania oraz definiować poszczególne składniki faktur przyporządkowując im określone cechy i sposoby ich naliczeń.

Pomiary

Moduł obsługuje ewidencję liczników i prowadzenie ich pełnych rozliczeń oraz obsługę kolektorów.

Dokumenty

Moduł umożliwia generowanie i przeglądanie faktur, korekt, duplikatów, wydruków KP, KW i raportów kasowych oraz różnego rodzaju zestawień w tym m.in. zaległości, monitów i wezwań do zapłaty.

Analizy

W motule tym można tworzyć statystyki sprzedażowe oraz prognozy przychodów.

Elektroniczne dokumenty

Za pomocą tej części programu można automatycznie wysyłać wiadomości e-mail z załącznikami, np. z fakturami lub monitami o płatnościach.

Słowniki

Moduł umożliwia definiowanie różnego rodzaju danych np. stawek, cenników, odsetek bez konieczności ciągłego ich wpisywania.