Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

YUMA FeliKS - nowoczesny system finansowo-księgowy

!!Nowa wersja 2.7!! Pobierz demo Więcej informacji
YUMA FeliKS
System YUMA FeliKS jest wygodnym, intuicyjnym i funkcjonalnym programem finansowo-księgowym. Łączy w sobie zalety nowoczesnej aplikacji i bogate doświadczenie naszych konsultantów. Został stworzony na platformie .NET Framework 4.0, współpracuje z serwerem baz danych Microsoft SQL Server. Jego funkcjonalność rozszerzają moduły walut, kasy, fakturowania, środków trwałych, przelewów, wyciągów, elektronicznych dokumentów, deklaracji oraz raportów, których działanie może być ściśle dostosowane do potrzeb użytkownika, aby jego praca była jak najbardziej efektywna. System YUMA FeliKS jest w pełni przystosowany do działania w środowisku systemów Windows od wersji 7 w górę, w wersjach 32- i 64-bitowych.
Głównymi zaletami systemu YUMA FeliKS dla nowych klientów są:
 • ergonomiczny interfejs, umożliwiający pełne dostosowanie do potrzeb użytkownika;
 • możliwość skonfigurowania własnych funkcji w systemie, które będą widoczne w menu
 • szybkie sortowanie i filtrowanie list według zadanych parametrów;
 • możliwość zdefiniowania w systemie kontrahentów i skojarzenia ich z kontami księgowymi;
 • rozbudowana, w zależności od potrzeb klienta, walidacja dokumentów księgowych (zamknięcie kręgu kosztów, limity kwotowe na kontach);
 • możliwość dodawania załączników do dowodów źródłowych;
 • rozszerzenie informacji na fakturze o dodatkowe pola;
 • możliwość zdefiniowania własnego wydruku faktury z elementami graficznymi;
 • wysyłanie faktur e-mailem;
 • eksport przelewów w paczkach do systemu bankowego na podstawie zdefiniowanego formatu pliku;
 • automatyczne tworzenie przelewów na podstawie niezapłaconych faktur zakupu;
 • import wyciągów bankowych wraz z obsługą kont wirtualnych;
 • efektywne kojarzenie pozycji wyciągu z rozrachunkami;
 • możliwość samodzielnego zdefiniowania wartości pól na podstawie standardowych danych z bazy księgowej;
 • możliwość przedstawienia danych na raporcie w formie tabeli lub wykresu;
Naszych dotychczasowych klientów używających systemu YUMA FK Plus zachęci
 • interfejs oraz sposób obsługi (w tym skróty klawiszowe) wzorowane na systemie YUMA FK Plus;
 • szybka i wygodna migracja danych;
 • łatwe przeniesienie dodatkowych narzędzi oraz raportów z systemu YUMA FK Plus;
 • ułatwione księgowanie w zakresie dokumentów VAT;
 • więcej funkcji, które umożliwiają korzystanie z nowoczesnych rozwiązań.

Finanse i księgowość

Moduł umożliwia prowadzenie pełnej księgowości opartej na planie kont. Udostępnia wygodne narzędzia do tworzenia dokumentów księgowych ręcznie lub za pomocą szablonów - tzw. formatek. Plan kont zawiera informacje o kontach księgowych oraz powiązanych z nimi kontrahentach wraz z niezbędnymi danymi adresowymi. Plan kont można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając długość i format numeru konta. Moduł generuje pliki JPK z zebranych danych.

Kasa

Moduł obsługuje kasę gotówkową w firmie i umożliwia skuteczną kontrolę nad transakcjami gotówkowymi. Za pomocą tegho modułu można wygodnie tworzyć dokumenty kasowe KP i KW dotyczące wybranych rozliczeń konta księgowego oraz przejrzyste raporty kasowe.

Fakturowanie

Moduł pozwala na wystawianie, księgowanie i drukowanie faktur sprzedaży. Umożliwia zarżadzanie nimi, wystawianie korekt, a także tworzenie faktur zaliczkowych i rozliczających zaliczki. Po zdefiniowaniu własnych szablonów faktur można także szybko i wygodnie wystawiać faktury seryjne.

Środki trwałe

Moduł umożliwia ewidencję składników majątkowych w przejrzystej strukturze oraz szybkie naliczanie dla nich amortyzacji za danych okres. Pozwala zdefiniować parametry amortyzacji indywidualne dla każdego środka trwałego.

Elektroniczne dokumenty

Moduł umożliwia półautomatyczne wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej wszelkich dokumentów i wydruków., Umożliwia cyfrowe podspiywanie dokumentów.

Przelewy

Moduł służy do zdefiniowania przelewów z konta bankowego na konta kontrahentów (równeiż do ZUS i US), dotyczących wybranych rozliczeń. Następnie możliwa jest szybka dekretacja przelewu oraz realizacji poprzez wydrukowanie blankietu przelewu lub wyeksportowanie do pliku akceptowanego przez system bankowy. Funkcjonalność automatycznego wystawiania przelewów pozwala na tworzenie przelewów na podstawie wprowadzonych do systemu faktur zakupu.

Waluty

Moduł pozwala na zdefiniowanie kont księgowych, dla których rozliczenia przeprowadzane są w walucie obcej. Dzięki temu można generować dokumenty zawierające kwoty w walucie innej niż złotówki. Kursy walut mogą być pobierane automatycznie ze strony NBP oraz wprowadzane ręcznie dla kilku różnych źródeł kursów walut.

Wyciągi bankowe

Moduł służy do uzyskania pełnej informacji o operacjach pieniężnych na rachunkach bankowych na podstawie plików generowanych przez system bankowy. Po ich zaimportowaniu częściowo automatycznie kojarzy pozycje z rozliczeniami kont księgowych (również stanowiące nadpłaty lub niedopłaty) oraz umożliwia szybką dekretację wyciągu. Moduł ten może czytać pliki wyciągów z wielu banków.

Raporty

Moduł daje możliwość tworzenia i drukowania różnego rodzaju zestawień na podstawie danych księgowych. Są one przedstawione w przejrzystej formie tabel i zawierają niezbędne podsumowania. Potrzebne klientowi wydruki niestandardowe, które mogą przedstawiać dane księgowe w najbardziej wygodnej dla klienta formie, są tworzone przez konsultanta na etapie wdrożenia lub w ramach dodatkowej usługi. Istnieje również możliwość skonfigurowania sprawozdań, takich jak F-01.

Deklaracje

Moduł stanowi połączenie z programem ePodatnik formy Infra. Program ten umożliwia przekazywanie do Urzędu Skarbowego podpisanych cyfrowo elektroniczncyh deklaracji wygenerowanych przez system FeliKS. Ułatwia on archiwizację i dostosowanie deklaracji do aktualnych przepisów prawnych.

Minimalna konfiguracja komputera-klienta

 • procesor – Pentium 1 GHz lub odpowiednik,
 • pamięć RAM – 512 MB,
 • wolne miejsce na dysku twardym – 1 GB,
 • aktualna wersja systemu operacyjnego od Microsoft Windows 7 w górę lub od Server 2003 w górę w wersji 32- lub 64-bitowej,
 • oprogramowanie – Microsoft .NET Framework 4.0.

Minimalna konfiguracja serwera

 • procesor – Pentium 1 GHz,
 • pamięć RAM – 1 GB,
 • aktualna wersja systemu operacyjnego od Microsoft Windows 7 w górę lub od Server 2003 w górę w wersji 32- lub 64-bitowej,
 • oprogramowanie – Microsoft .NET Framework 4.0
 • aktualna wersja serwera baz danych Microsoft SQL Server od wersji 2008 R2 lub R2 Express. Wersje SQL Server Express są bezpłatne, przeznaczone również do użytku komercyjnego i posiadają ograniczenie na rozmiar bazy danych (10GB)
System YUMA FeliKS jest zintegrowany z systemem magazynowo-sprzedażowym 1ims.
System YUMA FeliKS jest zintegrowany z programem BeSTiA.
System YUMA FeliKS jest w pełni zintegrowany z systemem bankowości elektronicznej iPKO Biznes poprzez platformę Integra.
System YUMA FeliKS posiada certyfikat integracji z systemem bankowości elektronicznej PekaoREADY banku PEKAO SA w zakresie eksportu i importu płatności.
System YUMA FeliKS jest zintegrowany z programem ePodatnik, umożliwiającym przesyłanie elektronicznych deklaracji do Urzędu Skarbowego.
Istnieje możliwość dołączania dodatkowych, tworzonych wg potrzeb klientów, narzędzi integrujących system YUMA FeliKS z innymi aplikacjami używanymi w przedsiębiorstwie.

Pobierz demo systemu YUMA FeliKS

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną systemu YUMA FeliKS

Demo systemu YUMA FeliKS na płycie CD

Bezpłatnie prześlemy płytę z wersją demontracyjną systemu YUMA FeliKS. Na płycie znajdą się również materiały reklamowe oraz instrukcja obsługi.

Prezentacja systemu YUMA FeliKS

Nasz konsultant przyjedzie do Państwa na bezpłatną prezentację możliwości systemu YUMA FeliKS.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego. Nasz Dział Sprzedaży przedstawi Państwu korzystną ofertę na zakup systemu YUMA FeliKS.