Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Program finansowo-księgowy

Funkcjonalność oprogramowania księgowego YUMA

Nasze oprogramowanie księgowe pozwala realizować pełny zakres operacji księgowych, poczynając od tworzenia planu kont i księgowania dokumentów poprzez prowadzenie rozrachunków i tworzenie zaawansowanych sprawozdań, aż do generowania bilansu zamknięcia roku obrotowego. W programach finansowo-księgowych YUMA zwróciliśmy szczególną uwagę na szybkość i dokładność wykonywanych obliczeń, dostosowanie do wymogów ustawy o rachunkowości oraz komfort pracy księgowego.

W oprogramowaniu księgowym YUMA istnieje możliwość konfiguracji wielu ich elementów. Użytkownik ma do dyspozycji szeroką gamę zestawień i wydruków korespondencyjnych, a na życzenie Klienta konsultant może przygotować dodatkowe rodzaje raportów dostosowane do wymagań i specyfiki konkretnej dziedziny biznesu. Możliwość zdefiniowania dowolnych schematów księgowania znacznie przyspiesza i ułatwia pracę księgowego.

Wersje oprogramowania księgowego YUMA

Program finansowo-księgowy YUMA jest oferowany w dwóch wersjach, każda z nich jest zgodna z nowymi interpretacjami ustawy o rachunkowości. Bazują one na sprawdzonym od lat i cenionym przez liczne grono klientów pierwowzorze – YUMA FK DOS, z którym każda z wersji współpracuje pod kątem migracji danych i narzędzi wspomagających. Zostały stworzone za pomocą różnych technologii i dzięki temu są kompatybilne zarówno z nowoczesnymi jak i ze starszymi systemami operacyjnymi. Wszystkie wersje posiadają opcjonalne moduły kasy, fakturowania i środków trwałych oraz umożliwiają księgowanie walutowe.

System YUMA FeliKS jest nowoczesnym programem finansowo-księgowym. Został stworzony na platformie .NET Framework 4.0, współpracuje z serwerem baz danych Microsoft SQL Server. Udostępnia zaawansowany system raportowy pozwalający na tworzenie eleganckich wydruków i korespondencji księgowej, które następnie można eksportować do wielu formatów (DOC, XLS, HTML, CSV, TXT). Posiada dodatkowe moduły przelewów, wyciągów, środków trwałych, analizy danych, elektronicznych dokumentów. Jest zintegrowany z systemem ePodatnik, umożliwiającym przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
System YUMA FK Plus powstał jako odpowiednik YUMA FK DOS współpracujący z 64-bitowymi systemami operacyjnymi. Odpowiadamy w ten sposób na potrzeby naszych klientów, którzy z różnych powodów muszą wymienić sprzęt komputerowy na bardziej nowoczesny, a nadal chcieliby korzystać z programu finansowo-księgowego z DOS-owym interfejsem. W systemie YUMA FK Plus są więc zachowane cechy systemu YUMA FK DOS takie jak wygląd, funkcjonalność oraz sposób komunikacji. Przy tym działa on szybciej od swego pierwowzoru i lepiej integruje się ze środowiskiem Windows oraz ze środowiskami sieciowymi.

Lista funkcji dotyczy wszystkich wersji oprogramowania księgowego dostępnych w naszej ofercie.

Główne cechy

 • symbol konta może zawierać od 3 do 24 cyfr w dowolnym układzie,
 • plan kont, w oparciu o który prowadzi się ewidencję kartotek, obrotów i sald oraz rozrachunki, rozliczenia kosztów, bilanse itp. definiowany elastycznie przez użytkownika,
 • ewidencja zapisów pozabilansowych,
 • wielowalutowość,
 • automatyczne kojarzenie rozrachunków na bieżąco, z możliwością ich ręcznej korekty,
 • elastyczność i możliwość dostosowania wielu elementów programu do potrzeb klienta,
 • rozbudowany moduł eksportu i importu danych umożliwiający integrację z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem,
 • możliwość eksportu i importu danych do i z arkusza kalkulacyjnego (np. Excela),
 • bezpieczeństwo danych dzięki różnym wariantom zabezpieczeń i uprawnień,
 • przyjazny i czytelny interfejs użytkownika,
 • rozbudowane funkcje inteligentnego wyszukiwania, m.in. zapisów księgowych wg kwot, treści, oznaczenia dowodu itd., dostępne także w trakcie księgowania.

Księgowanie

 • odbywa się na kartoteki założone według zakładowego planu kont,
 • bieżące, bez czekania na zamknięcie poprzedniego miesiąca,
 • analityczne i syntetyczne równocześnie(standardowa syntetyka prowadzona jest automatycznie i zawsze według aktualnego stanu analityki),
 • z wykorzystaniem urządzeń księgowych (rejestrów),
 • z ciągłym podglądem planu kont oraz kartotek i ew. rozrachunków poszczególnych kont analitycznych,
 • z automatycznym kojarzeniem zapłat z wyszukanymi nierozliczonymi fakturami,
 • kontrolowane jest pod względem formalnym wg ustawień standardowych - np. nie jest możliwe zaksięgowanie otwartego dokumentu - i wg reguł określonych przez klienta,
 • automatyczne rozliczanie różnic kursowych przy księgowaniach walutowych.

Przeglądanie

 • planu kont, z rozbudowanym wyszukiwaniem konta według jego symbolu, fragmentów nazwy, dany adresowych lub NIP,
 • kartotek bieżących, rocznych i zbiorczych zawierających dekrety zaksięgowane, zawieszone lub pozabilansowe, w różnych układach kolejności księgowań z podliczeniem obrotów, stanu kont i sald,
 • rozrachunków wszystkich, nierozliczonych, przeterminowanych itd.

Raporty i korespondencja

 • kartoteki bieżące, roczne i zbiorcze zawierające dekrety zaksięgowane, zawieszone lub pozabilansowe, w różnych układach kolejności księgowań z podliczeniem obrotów, stanu kont i sald, BO, zaksięgowanych pozycji i syntetyki według urządzeń,
 • dziennik obrotów,
 • rozrachunki nierozliczone, wszystkie, przeterminowane, listy dłużników/wierzycieli itd.,
 • noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald itd.,
 • zestawienia obrotów i sald analityczne, syntetyczne i warianty pośrednie, z możliwością podania wzorca wyboru lub/i sumowania kont,
 • sprawozdania opracowane na życzenie i według wymagań użytkownika,
 • rachunek wyników itp.,
 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT w różnych układach.

Funkcje dodatkowe

 • automatyczne rozliczenie kosztów według wieloetapowych algorytmów użytkownika,
 • drukowanie poleceń przelewu w formacie tekstowym,
 • budżetowanie,
 • wiekowanie rozrachunków.