Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

YUMA ERP

YUMA ERP

Rozwiązanie YUMA ERP jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zostało stworzone we współpracy z partnerską firmą Aprosoft, dostawcą wysokiej klasy oprogramowania z zakresu obsługi magazynu oraz sprzedaży, istniejącą od ponad 10 lat na polskim rynku. System YUMA ERP pozwala na skuteczne zarządzanie zamówieniami od klientów, zaopatrzeniem, magazynem, sprzedażą oraz logistyką. Zawiera również moduł CRM ułatwiający zarządzanie kontaktami z klientami i kierowanie do nich spersonalizowanych działań marketingowych.

Rozbudowany moduł finansowo-księgowy ułatwia prowadzenie pełnej księgowości i skuteczne zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach różnych branż. Bogate doświadczenie naszych konsultantów we wdrożeniach systemów finansowo-księgowych pozwoliło na stworzenie modułu o maksymalnej ergonomii intefejsu, ściśle dostosowanego do specyfiki branży księgowej.

System YUMA ERP jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym, wdrażając go zawsze zapewnimy Twojej firmie adekwatne funkcjonalności do aktualnych potrzeb. Jesteśmy w pełni przekonani, że system YUMA GMX stanie się nieocenionym narzędziem, które wesprze zarządzanie także Twoim przedsiębiorstwem, tak jak u wielu naszych klientów.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Magazyn

 • metody FIFO i LIFO z możliwością rozszerzenia o wybór wg numeru seryjnego, partii towaru lub cechy towaru;
 • model wyceny na podstawie ceny ewidencyjnej;
 • obieg dokumentów również dla magazynów celnych;
 • pełna integracja z kolektorem danych;
 • rozliczanie inwentaryzacji na konkretny dzień.

Finanse i księgowość

 • prowadzenie pełnej księgowości opartej na planie kont;
 • możliwość tworzenia dokumentów księgowych ręcznie lub za pomocą szablonów - tzw. formatek;
 • plan kont posiada szerokie możliwości konfiguracji;
 • konta w walutach obcych;
 • JPK i e-sprawozdania;
 • rozbudowany moduł raportów i wydruków dla księgowości.

Logistyka i zaopatrzenie

 • automatyczne tworzenie zamówień od dostawców na podstawie wybranych czynników, np. stanu minimalnego, współczynników rotacyjnych lub bieżących oraz archiwalnych zamówień klientów;
 • funkcja utworzenia zamówienia zakupu surowców z powstałych zleceń produkcyjnych;
 • eksport zamówień za pośrednictwem zdefiniowanych formatów pliku;
 • konfiguracja specyfikacji załadunku w zależności od miejsca dostawy.

Kasa

 • skuteczna kontrola nad transakcjami gotówkowymi;
 • wygodne tworzenie dokumentów kasowych KP i KW;
 • przejrzyste raporty kasowe.

Produkcja

 • możliwość produkcji wyrobu gotowego z podziałem na etapy;
 • nieograniczona ilość etapów produkcyjnych;
 • możliwość definiowania dodatkowych operacji, np. cięcia, gięcia itp.;
 • dodanie dodatkowego składnika/operacji lub podmienienie właściwego surowca na substytut;
 • kooperacja przy konkretnych etapach produkcji;
 • automatyczne generowanie dokumentów RW, PW i ew. strat / ubytków;
 • śledzenie cyklu produkcyjnego z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

CRM

 • usystematyzowanie kontaktów z kontrahentami;
 • kontrola nad procami zachodzącymi w dziale handlowym;
 • ewidencja wielu aspektów budowania i utrzymywania relacji z klientem;
 • przypomnienia o umówionym kontakcie lub spotkaniu;
 • ułatwienie rozliczania pracowników z powierzonych im zadań.

Elektroniczne dokumenty

 • przechowywanie oraz archiwizacja e-faktur;
 • opcja zapisu faktur i innych dokumentów w formacie elektronicznym;
 • elektroniczna wysyłka faktur;
 • moduł EDI umożliwiający elektroniczną wymianę dokumentów i bezpośredni odczyt;
 • dane trafiają bezpośrednio na serwer;
 • elektroniczne deklaracje VAT;
 • elektroniczne deklaracje Intrastat;

Bank

 • pełna informacja o operacjach pieniężnych na rachunkach bankowych;
 • częściowo automatyczne kojarzenie pozycji z rozliczeniami kont księgowych;
 • przyspieszenie dekretacji wyciągu;
 • przelewy z konta bankowego na konta kontrahentów, również split payment;
 • automatycznego wystawianie przelewów na podstawie wprowadzonych do systemu faktur zakupu.

Analizy i raporty

 • ok. 60 rodzajów analiz dla potrzeb księgowości i działu sprzedaży;
 • raporty RCP;
 • możliwość generowania własnych zestawień;

Sprzedaż i zakup

 • szybka kalkulacja zlecenia produkcyjnego;
 • ułatwione rozliczenia z tytułu prowizji handlowej;
 • nadzór nad terminowymi zapłatami kontrahentów - kilka opcji blokad sprzedażowych;
 • preliminarz dla managerów;
 • dokumenty sprzedaży również w walutach obcych;
 • rozbudowany i zmienny moduł zarządzania cenami - cenniki dla grup klientów lub dla indywidualnych firm.

Środki trwałe

 • ewidencja składników majątkowych w przejrzystej strukturze;
 • szybkie naliczanie dla nich amortyzacji za danych okres;
 • definiowanie parametry amortyzacji indywidualne dla każdego środka trwałego.

Prezentacja rozwiązania YUMA ERP

Nasz konsultant przyjedzie do Państwa na bezpłatną prezentację możliwości systemu YUMA ERP.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego. Nasz Dział Sprzedaży przedstawi Państwu korzystną ofertę na zakup rozwiązania YUMA ERP.