Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Oprogramowanie magazynowe

Nasze oprogramowanie wspomaga obsługę gospodarki materiałowej w firmach o dowolnym profilu działalności. Umożliwia stworzenie listy indeksów materiałowych, wprowadzenie stanów magazynowych (bilansów otwarcia) oraz prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej. Dostarcza zawsze aktualnej informacji, co ułatwia planowanie zakupów i utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów. W połączeniu z opcjonalnym modułem fakturowania tworzy kompletny i funkcjonalny system do zarządzania magazynem wyrobów gotowych. Jest przeznaczony do pracy jednostanowiskowej lub sieciowej. Sprawdził się w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.

Oferujemy dwie wersje systemu gospodarki materiałowej, które stworzone za pomocą różnych technologii gwarantują kompatybilność zarówno z nowoczesnymi jak i ze starszymi systemami operacyjnymi. Wszystkie wersje są w pełni przystosowane do potrzeb polskiego rynku i spełniają wszelkie wymogi polskich przepisów.

System YUMA GM Pro jest nowoczesnym programem do obsługiwania gospodarki materiałowej. Powstał z myślą o dotychczasowych użytkownikach YUMA GM DOS, którzy poszukują systemu z okienkowym interfejsem o takich samych zaletach i podobnym sposobie obsługi. Dużą elastyczność gwarantuje autorska baza danych w połączeniu z technologią Microsoft Access. Pozwala to pracownikom jednego magazynu na korzystanie z aplikacji działających w różnych środowiskach (DOS/Windows). Migracja danych i konfiguracji oraz narzędzi wspomagających z systemu YUMA GM DOS jest szybka i bezpieczna.
System YUMA GM Plus powstał jako odpowiednik YUMA GM DOS współpracujący z 64-bitowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows. Odpowiadamy w ten sposób na potrzeby klientów, którzy z różnych powodów muszą zakupić sprzęt komputerowy nowszej generacji, wciąż jednak chcą zarządzać magazynem towarów poprzez aplikacje z interfejsem DOS-owym. W systemie YUMA GM Plus są więc zachowane cechy systemu YUMA GM DOS takie jak wygląd, funkcjonalność oraz sposób komunikacji. Przy tym YUMA GM Plus lepiej integruje się z systemem Windows oraz ze środowiskiem sieciowym.

Lista funkcji dotyczy wszystkich wersji systemów gospodarki materiałowej dostępnych w naszej ofercie.

Główne cechy

 • indeks materiałowy od 1 do 24 znaków,
 • kilkanaście standardowych typów dokumentów z możliwością nieograniczonego rozszerzania ich listy,
 • możliwość definiowania własnych kodów jednostek miar,
 • rozliczenie materiałów na poszczególne zlecenia,
 • możliwa całkowita integracja z systemem finansowo-księgowym (on-line),
 • zapewnia duże bezpieczeństwo danych przez rozbudowany system zabezpieczeń i uprawnień,
 • przyjazny interfejs użytkownika,
 • wydruki w trybie graficznym na drukarki laserowe lub atramentowe, w trybie znakowym na drukarki mozaikowe.

Ewidencja

 • materiałów, zleceń i kosztów bez konieczności zamykania poprzedniego miesiąca,
 • w ramach magazynów po cenach średnioważonych, cenach ewidencyjnych lub cenach zakupu metodą FIFO lub LIFO.

Przeglądanie

 • wykazu indeksów z możliwością wyszukiwania indeksu według części symbolu lub nazwy,
 • rocznych i bieżących kartotek materiałowych,
 • zaksięgowanych dokumentów magazynowych lub faktur,
 • kartotek i rozrachunków FK.

Finanse i księgowość

 • możliwość automatycznego księgowania dokumentów magazynowych oraz faktur do systemu FK wg zdefiniowanej dekretacji,
 • księgowanie dokumentów Pz na konta rozliczenia zakupu materiałów oraz RW na konta materiałów i kosztów,
 • rezerwacja materiałów na zlecenia,
 • inwentaryzacja z przygotowaniem arkuszy i wszechstronna analiza zapasów.

Tabulogramy

 • rozdzielnik kosztów, zużycie materiałów,
 • rozchód materiałów na zlecenia produkcyjne,
 • kartoteki ruchu materiałów,
 • stany i obroty magazynowe,
 • zestawienie dokumentów,
 • stany minimalne.

Fakturowanie

 • wystawianie faktur VAT, korekt, duplikatów, pro-forma, zaliczek,
 • wystawianie faktur wg ceny netto lub brutto,
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi,
 • możliwość tworzenia faktur seryjnych (powtarzających się okresowo),
 • włączenie automatycznego wystawiania dokumentu WZ lub księgowania do FK,
 • możliwość dowolnego definiowania wyglądu faktury.