Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Jednolity Plik Kontrolny - kompleksowe rozwiązanie

YUMA JPK - ikona

Oferujemy także kompleksowe rozwiązanie o nazwie YUMA JPK, posiadające następujące funkcjonalności:

 • generowanie e-sprawozdań finansowych;
 • generowanie plików JPK na podstawie danych zawartych w systemach starszej generacji;
 • Program umożliwia tworzenie jednolitych plików kontrolnych na podstawie wytworzonych przez inne systemy plików tekstowych o wymaganej strukturze. Generowane przez program pliki: JPK_VAT(3), JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_V7M(2), JPK_V7K(2), JPK_KR, JPK_FA(4), JPK_MAG

 • scalanie (konsolidacja) plików JPK dotyczących ewidencji VAT, co ma szczególne znaczenie dla jednostek samorządowych;
 • sprawdzanie zgodności wybranego pliku JPK/e-sprawozdania ze schematem wymaganym przez MF;
 • sprawdzanie poprawności plików JPK związanych z ewidencją VAT pod kątem merytorycznym i kwotowym;
 • podgląd pliku XML w postaci arkusza kalkulacyjnego (dla JPK oraz części ewidencyjnej JPK_V7) lub pliku PDF (dla sprawozdań finansowych oraz części deklaracyjnej JPK_V7);
 • generowanie deklaracji VAT-7 na podstawie pliku JPK Ewidencja VAT;
 • Program może wyeksportować dane z wybranego pliku JPK Ewidencja VAT do pliku tekstowego zawierającego dane dla deklaracji VAT-7. Można go następnie zaimportować do programu ePodatnik, służącego do wysyłania deklaracji.

 • wysyłka plików JPK i sprawozdań finansowych (do Ministerstwa Finansów);
 • funkcja podpisywania sprawozdań finansowych wraz z pobieraniem informacji na temat podpisów zawartych w pliku;
 • przechowywanie informacji na temat wygenerowanych plików w bazie danych, co pozwala na ich łatwiejszą archiwizację;
 • W bazie danych są przechowywane również informacje na temat błędów danych w plikach JPK (na przykład nieprawidłowe sumy w deklaracji, błędne numery NIP itp.). Dodatkowo w przypadku wysłanych plików są zapamiętywane dane dotyczące statusu przetwarzania pliku.

 • importowanie do programu plików JPK wygenerowanych za pomocą innego narzędzia, łącznie ze sprawdzeniem poprawności pliku i generowaniem podglądu;
 • dla plików wysyłanych za pośrednictwem programu możliwe jest również pobieranie dokumentów UPO wraz z ich czytelnym obrazem (w pliku PDF);
 • Za pomocą opcji Sprawdź status można również pobrać i wyświetlić UPO dla dowolnego pliku JPK, po wpisaniu jego numeru referencyjnego.

 • edycja plików JPK_V7, a także tworzenia takich plików na podstawie plików w innych schematach ewidencji VAT.

Pobierz demo programu YUMA JPK

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną programu YUMA JPK