Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Księgowość dla budżetówki

Czym jest rachunkowość budżetowa?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie jednostki samorządu terytorialnego muszą prowadzić pełną księgowość. Dodatkowo rachunkowość budżetowa podlega również zasadom określonym w ustawie o finansach publicznych, a niektóre podmioty muszą realizować jeszcze w rachunkowości zadania wynikające z ustaw, na podstawie których są tworzone. Wszystko to czyni księgowość w jednostkach budżetowych jeszcze bardziej skomplikowaną niż pełną rachunkowość w innych podmiotach.

Główne aspekty rachunkowości budżetowej

Przede wszystkim, każda JST musi ewidencjonować wykonanie swojego budżetu. W tym celu na kontach (zazwyczaj z kategorii 980) księguje się plany budżetowe dla poszczególnych rodzajów kosztu, zwanych w księgowość samorządów terytorialnych paragrafami (grupowanych następnie w rozdziały i działy). W czasie trwania roku obrachunkowego należy pilnować, czy zadeklarowane plany nie są przekraczane. Program księgowy dla samorządów terytorialnych musi więc umożliwiać nadanie kontom księgowym na początku roku kwot ograniczających.

Z wykonania planów wykonuje się w rachunkowości budżetowej większość sprawozdań, a także przekazuje się dane do innych systemów, na przykład do popularnego programu BeSTi@. Programy księgowe dla budżetówki powinny więc umożliwiać generowanie takich zestawień.

Jednostki samorządu terytorialnego mają specyficzny plan kont, ponieważ w ramach każdego zespołu definiuje się konta dla poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów. Ze względu na to, że paragrafów może być bardzo dużo, w księgowości dla budżetówki ważne jest, aby program umożliwiał numery kont dłuższe niż 12-znakowe.

Rachunkowość budżetowa i produkty YUMA

Od lat oferujemy programy finansowo-księgowe, uwzględniające również specyfikę rachunkowości budżetowej: YUMA FK Plus oraz YUMA FeliKS. Na chwilę obecną korzysta z nich 75 jednostek samorządu terytorialnego z południowej części Polski. Umożliwiają one kontrolę nad wykonaniem budżetu między innymi poprzez ograniczanie kwot obrotów na kontach i tworzenie dostosowanych do potrzeb klienta sprawozdań, posiadają wiele możliwości konfiguracji (w tym także ustawienie długości numeru konta do 50 znaków). Jednocześnie są narzędziami przyjaznymi dla użytkownika, ułatwiającymi codzienną pracę w dziale księgowości.