Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Program do księgowości

Jakie cechy musi posiadać program do prowadzenia księgowości?

Program do księgowości musi przede wszystkim sprostać zasadom zawartym w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z nią, księgi rachunkowe powinny zawierać:

 • dziennik, który służy do zapisywania danych o operacjach gospodarczych, gdzie ważna jest kolejna numeracja zapisów, a ich sumy powinny byc liczone w sposób ciągły;
 • konta księgi głównej, na których wprowadza się tzw. bilanse otwarcia, czyli salda początkowe po stronach Winien i Ma, a następnie dokonuje zapisów wszystkich operacji;
 • konta analityczne, na których muszą być ujęte w szczególności:
  • środki trwałych, wartości niematerialne i prawne oraz dokonane od nich odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),
  • rozrachunki z kontrahentami,
  • rozrachunki z pracownikami,
  • operacje sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych),
  • operacje zakupu (obce faktury i inne dowody),
  • koszty;
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych;
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Co jeszcze jest ważne w programie do księgowości?

W programie do prowadzenia księgowości ważna jest mozliwość szerokiej konfiguracji systemu, aby można było go dostosować do specyficznych dla każdej firmy zasad księgowania poszczególnych operacji gospodarczych (tzw. polityka rachunkowości). Powinien on także umożliwić określenie jego zachowania w poszczególnych sytuacjach, kontrolowanie niektórych działań użytkownika, a także tworzenie raportów na potrzeby konkretnego klienta.

Program do księgowości powinien w szczególności pilnować chronologii zapisów i prawidłowo je numerować. Nie bez znaczenia jest ułatwienie użytkownikowi kontroli nad tworzonymi dokumentami, choćby sprawdzenie pod różnym kątem poprawności kwot.

Ponadto, zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi sposobu przesyłania danych księgowych do fiskusa, powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji VAT, a w szczególności tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie gromadzonych danych.

Programy do prowadzenia księgowości YUMA

Programom do prowadzenia księgowości marki YUMA - YUMA FK Plus, YUMA FeliKS - zaufało ponad 500 klientów na terenie całego kraju. Spełniają one powyższe wymogi, a ich dopracowany interfejs i możliwości konfiguracji czynią z nich narzędzia przyjazne dla użytkownika, ułatwiające codzienną pracę w dziale księgowości. Mają też szeroki zakres konfiguracji, co pozwala dostosować je do wielu branż działalności gospodarczej.