Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Pełna księgowość i programy YUMA

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość jest, obok księgowości uproszczonej, jednym ze sposobów gromadzenia danych finansowych przedsiębiorstwa. Jest ona mocno rozbudowanym i skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, który jest regulowany przede wszystkim przez ustawę o rachunkowości, a także przez inne szczegółowe zbiory zasad. W pełnej księgowości głównym wymogiem jest ewidencjonowanie każdej najdrobniejszej kwoty przepływającej przez firmę, a także uwzględnianie operacji bezgotówkowych, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Wszystkie transakcje, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, muszą pojawić się na dwóch kontach. To z kolei skutkuje koniecznością utworzenia szczegółowego planu kont, z podziałem na konta syntetyczne i analityczne. Ponadto w przypadku części podmiotów obligatoryjne jest sporządzanie sprawozdań finansowych.

Kto musi używać programu do pełnej księgowości?

Podstawowym celem jest nadzorowanie, analizowanie i generowanie informacji na temat sytuacji firmy w określonym przedziale czasu. Dlatego do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są wszystkie podmioty, gdzie forma prowadzenia działalności zakłada wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem. Ma ona wówczas na celu zapewnienie właścicielom i ewentualnym kontrahentom dokładnej i szczegółowej kontroli nad tym majątkiem. Dlatego nawet najmniejsza spółka z o.o., gdzie kapitałem wpłaconym przez udziałowców ma zarządzać powołany zarząd, jest zobligowana do prowadzenia pełnej księgowości. Dotyczy to również innych spółek handlowych, jednostek budżetowych, podmiotów działających na podstawie prawa bankowego i innych pokrewnych przepisów, a także wszystkich firm, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro.

Czasem zdarza się również, że firmy dobrowolnie wybierają prowadzenie ksiąg rachunkowych, choć nie są do tego zobligowane przepisami prawa.

Co daje prowadzenie pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości daje lepszą kontrolę nad finansami firmy, co na pewnym etapie rozwoju działalności może mocno wpłynąć na efektywność zarządzania. Ponadto opracowuje się wówczas własną politykę rachunkowości, czyli zbiór bardzo szczegółowych wytycznych określających sposób tworzenia zapisów księgowych w poszczególnych sytuacjach, co z kolei pozwala wybrać rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności. Z drugiej strony wiąże się ze sporymi kosztami i obciążeniem związanym z wymogami narzuconymi przez ustawę o rachunkowości.

Programy do pełnej księgowości YUMA

Od lat oferujemy sprawdzone programy do pełnej księgowości: YUMA FK Plus oraz YUMA FeliKS. Spełniają one wymogi ustawy o rachunkowości, a jednocześnie są narzędziami przyjaznymi dla użytkownika, ułatwiającymi codzienną pracę w dziale księgowości.