Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Usługi

Zatrudniamy zespół profesjonalnych konsultantów z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy pełny zakres usług, począwszy od przygotowania wdrożenia (analiza przedwdrożeniowa) i dostarczenia wymaganego oprogramowania, poprzez usługi instalacyjne i szkoleniowe, aż po serwisowanie. Dla Klientów oznacza to możliwość współpracy z jednym, kompleksowym dostawcą, któremu można powierzyć odpowiedzialność za całość przedsięwzięcia.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA. Podczas przygotowania do wdrożenia wykonujemy wstępną analizę przedwdrożeniową, podczas której staramy się poznać strukturę organizacyjną firmy, obieg informacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe. Badamy wymagania klienta i sugerujemy zakup odpowiednich programów z naszej oferty. Dodatkowo możemy zaproponować dedykowane narzędzia wspomagające. Przeprowadzenie tak zdefiniowanej analizy przedwdrożeniowej pozwala na prawidłowe przygotowanie przedsiębiorstwa do uruchomienia i sprawnego użytkowania naszych programów.

WDROŻENIE. Po dokonaniu wyboru oprogramowania, tworzony jest harmonogram prac, według którego przeprowadzane jest wdrożenie. Nasz specjalista zainstaluje i szczegółowo sparametryzuje system, zgodnie z Twoimi wymaganiami. Pewien okres czasu przeznaczony jest też na przetestowanie działania systemu w konkretnym środowisku wraz z naniesieniem niezbędnych poprawek w konfiguracji. Ostatnią fazą jest szkolenie pracowników, którzy będą użytkownikami programu.
SERWIS. Przekazanie systemu do pełnej eksploatacji nie oznacza zakończenia współpracy — jako nasz klient będziesz otoczony stałą opieką powdrożeniową w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego. Klienci, którzy zdecydują się po wdrożeniu na podpisanie stałej umowy powdrożeniowej mają zagwarantowany:
  • natychmiastowy serwis (telefoniczny, zdalny lub osobisty);
  • pomoc w bieżącej obsłudze (zamknięcie miesiąca, roku);
  • pomoc w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów;
  • aktualizacje systemu, dostosowanie do zmian w przepisach;
  • opracowanie dodatkowych zestawień według potrzeb użytkownika.
UMOWA MAINTENANCE DLA KLIENTÓW SYSTEMU YUMA FELIKS. Jeśli Twoja umowa powdrożeniowa nie obejmuje aktualizacji systemu lub nie została podpisana przed 2 maja 2014, a jednocześnie jesteś użytkownikiem systemu YUMA FeliKS, zachęcamy do podpisania umowy maintenance. Uprawni Cię ona do dostępu do aktualizacji po zakończeniu okresu rocznej gwarancji na oprogramowanie. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze założenia:
  1. umowa może być zawarta na okres 12, 24 lub 36 miesięcy;
  2. wynagrodzenie jest ustalone na podstawie obowiązującej w dniu podpisania tej umowy ceny cennikowej systemu YUMA FeliKS w ilości stanowisk i modułów posiadanych przez klienta i wynosi od 15% do 60% tej ceny w zależności od momentu podpisania umowy maintenance.

Szczegółowe warunki udostępniania aktualizacji są opisane w dokumencie Warunki udostępniania aktualizacji systemu YUMA FeliKS