Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Aktualności

Mechanizm podzielonej płatności

Data publikacji: 2 stycznia 2020

CZYM JEST MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI?

Mechanizm split payment (inaczej mechanizm podzielonej płatności albo w skrócie MPP) został wdrożony 1 lipca 2018 roku jako dobrowolna metoda płatności za transakcje B2B. Od listopada 2019 roku metoda ta jest obowiązkowa dla transakcji powyżej 15 tysięcy złotych dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług z listy określonej w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Mechanizm ten polega na tym, że płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:

  • kwotę netto - na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
  • kwotę VAT - na specjalny rachunek VAT dostawcy.

DLACZEGO TO WAŻNE?

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, to zostaną ustalone dodatkowe sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT wykazanej na tej fakturze, przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych MPP.

Jeśli nabywca nie dokona płatności za pomocą MPP, to zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której będzie dotyczyć płatność.

Zarówno w systemie YUMA FK Plus, jak i YUMA FeliKS istnieją mechanizmy umożliwiające wystawienie przelewu split payment, a także przyjęcie takiej płatności od kontrahenta. Więcej informacji w dziale Nowości


Następna »

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yuma/ftp/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1236