Sprzedaż i wdrożenie
systemów dla MŚP

         

Jednolity Plik Kontrolny - systemy YUMA i JPK

Czy systemy YUMA generują JPK?

Więcej...

Systemy oferowane przez YUMA tworzą Jednolity Plik Kontrolny w wymaganym zakresie. W naszych programach czynność ta jest dla użytkownika wygodna i intuicyjna.

Obszary JPK, które mogą być tworzone z danych gromadzonych w poszczególnych systemach YUMA, są przedstawione w poniższej tabeli:

Ze względu na to, że nie oferujemy programów do prowadzenia uproszczonej księgowości, żaden z przedstawionych wyżej systemów nie generuje plików dotyczących ewidencji przychodów oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Programy starszej generacji - YUMA FK DOS, YUMA FK Pro oraz YUMA GM DOS - nie będą wyposażone w moduł JPK, ponieważ zakończyliśmy już prace nad tymi produktami. Klienci w dalszym ciągu używający ich i potrzebujący generowania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego muszą zakupić systemy nowszej generacji (YUMA FeliKS, YUMA FK Plus, YUMA GM Plus lub YUMA GM Pro).

Czy systemy innych producentów współpracujące z programem YUMA będą generować JPK?

Więcej...

Ze względu na to, że duża część naszych klientów używa oprogramowania YUMA współpracującego z systemamy magazynowymi firmy PSI, a także firmy AproSoft, zwróciliśmy się z zapytaniem do tych przedsiębiorstw. Od zarządów obu firm uzyskaliśmy zapewnienie, że programy te zawierają funkcjonalność Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Ile będzie kosztować uzyskanie funkcjonalności JPK w systemach YUMA?

Więcej...

1. Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja bezpłatna obejmie wszystkich klientów, którzy używają programów wymienionych w tabeli w sekcji Czy systemy YUMA będą generować JPK? oraz:

  • są w okresie gwarancyjnym,
  • mają aktualną umowę maintenance,
  • mają umowę powdrożeniową, na podstawie której mogą otrzymywać darmowe aktualizacje.

Dla pozostałych klientów używających ww. programów koszt aktualizacji wyniesie 250 złotych za każdy obszar JPK, do generowania którego będzie zobligowany ten klient. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2. Wymiana programu

Wymiana programu dotyczy wszystkich klientów używających systemów starszej generacji (YUMA FK DOS, YUMA FK Pro, YUMA GM DOS). Koszt zakupu nowszego odpowiednika będzie zgodny z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie www.yuma.pl. Przy zakupie można uzyskać upust do 50%.

3. Wdrożenie rozwiązania

Usługa wdrożenia będzie obejmować konfigurację generowania plików JPK oraz przeszkolenie użytkowników. Będzie ona bezpłatna dla tych klientów, u których może zostać wykonana w ramach umowy powdrożeniowej. Cena każdej roboczogodziny wykraczającej poza zakres umowy będzie wynosić 100 złotych. Dla klientów bez umów powdrożeniowych koszt jednej roboczogodziny wyniesie 150 złotych.

Podane ceny są cenami netto.